Compensadors de dilatació metàl·lics

Components habituals en el muntatge de canonades per a absorbir els moviments axials i, de forma reduïda, els laterals i angulars.