Mesura i monitorització fiables d’instal·lacions d’aigua per a ús industrial, d’aigua de refrigeració o calefacció

Mesura sumultàniament cabal i temperatura

Per a més informació:

Enllaç Web