Mesura i monitorització d’instal·lacions d’aigua per a usos industrials, d’aigua per a refrigeració i per calefacció.

Mesura simultàniament cabal i temperatura.

Per més informoació:

Enllaç web