Testo llença una nova promoció específica per a registre de temperatura en centres mèdics, hospitals, laboratoris i farmàcies.

El set de la promoció es composa de:

  • 1 registrador de dades WiFi Testo Saveris 2-T2 incluïda la llicència Basic per l’accés al Núvol de Testo
  • 2 sondes de temperatura NTC de precisió amb cable pla
  • 2 certificats de calibratge (1 per sonda)
  • 2 botelles per omplir-les amb un amortidor de temperatura adequat per cada aplicació, per evitar falses alarmes durant la supervisió de la temperatura en el fr

Per a més informació:

Enllaç web