Les càmeres termogràfiques TESTO identifiquen de manera ràpida i fiable anomalies i danys en els elements constructius d’edificacions. Mitjançant un procediment gràfic no destructiu, es poden localitzar pèrdues d’energia, ponts tèrmics i fuites d’aigua calenta. A més, amb les dades d’humitat relativa i temperatura ambient proporcionades pel termohigròmetre TESTO 605i i les temperatures superficials mesurades per la càmera, es pot generar una imatge de la humitat superficial i comprovar les zones de l’edifici que estan risc per infiltració d’humitats.

 Per a més informació:

Descarregar el PDF

Enllaç web