Aquest any 2018 segueix vigent la promoció de la celebració del 60è aniversari del grup Testo. Els sets de l’aniversari dels analitzadors de combustió Testo 330-1 LX, Testo 330-2 LX i Testo 330i LX inclouen una garantia de 60 mesos en el sensors de CO y O2 i el set del Testo 320 LX una garantia de 36 mesos.

Pera més informació:

Enllaç web