Productes

Espiera de control de condensat

Espiera de turbulència de doble cristall

Testo 425

Anemòmetre amb sonda telescòpica de fil calent integrada

Transmissors de nivell per radar

Especialment, adequats a mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte

Testo 831

Termòmetre d'infraroigs

Dräger REGARD 2400/2410

Central d'alarmes per a 4 transmissors

Termòstats

Medició electromecànica amb sensor de manxa plena de gas.